2022.08.16

សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនយក្ស Alibaba របស់លោក Jack Ma ក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយនេះដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទផងដែរ

ក្រុមហ៊ុនល្បីៗដូចជា Alibaba, Google Ads, BMW និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតប្រើ Flutter ដើម្បីបង្កើត​ Mobile App សម្រាប់ជួយជំរុញឲ្យមុខជំនួញរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរជាងមុន។

តើ Flutter គឺជាអ្វី?

Flutter គឺជា Open-Source Framework មួយសម្រាប់បង្កើត App ដែលអាចដំណើរការបានទាំង IOS និង Android ដោយគ្រាន់តែប្រើ Single Codebase ដែលជា Dart Language តែប៉ុណ្ណោះ។ Flutter ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងឆ្នាំ2017។

នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ Flutter

  • Developers ប្រើប្រាស់ Flutter ដើម្បីបង្កើត App ដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃ
  • Flutter មានសមត្ថភាពជួយ Developer ធ្វើឲ្យ App មួយអាចដំណើរបានច្រើន Platform(IOS, Android, Windows, MacOS, Linux) ដូច្នេះវាជួយកាត់បន្ថយថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន។
  • Flutter ជួយ Developers បង្កើនល្បឿនបង្កើត App ដោយសារតែវាមាន hot reload។
  • Flutter ជួយកាត់បន្ថយពេល Test និង ងាយស្រួលក្នុងការស្វែករកកំហុសដើម្បីធ្វើឲ្យ App កានត់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

Appsដែលបង្កើតឡើងដោយប្រើ Flutter មានដូចជា៖

  • Google
  • eBay
  • BMW
  • Alibaba Group: Xianyu app
  • Groupon
  • នៅមានAppsជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ https://flutter.dev/showcase